Nieruchomość

 • Powierzchnia 43,87 ha

Lokalizacja

Nieruchomość położona jest w południowej części Zawadzkiego, tuż przy drodze wojewódzkiej nr 463.

Teren posiada dogodne połączenie z lotniskiem w Katowicach, Katowicami i Opolem, autostradami A4 w okolicach Strzelec Opolskich i A1 w okolicach Zabrza.

Odległości

 • do lotniska Katowice – Pyrzowice – 58 km
 • do autostrady A4 (węzeł Strzelce Opolskie) – 23 km
 • do autostrady A1 (węzeł Zabrze Północ) – 45 km
 • do Katowic –  74 km
 • do Gliwic – 45 km
 • bocznica kolejowa w odległości – 2,5 km

Właściciel

osoba fizyczna

Przywileje dla przedsiębiorcy

 • Możliwość zwolnienia z podatku CIT
 • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie)
 • Możliwość zakupu dowolnej powierzchni od 1 ha do 43 ha zgodnie z potrzebami inwestora

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, składy, magazyny, tereny zabudowy usługowej, urządzenia wytwarzające energię z ogniw fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW.

Przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni urządzonej, obiekty towarzyszące, dojazdy i dojścia, urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca postojowe.

Wskaźniki urbanistyczne

 • max. powierzchnia zabudowy 80%
 • min. powierzchnia biologicznie czynna 10%
 • max. wysokość 15 m 

Infrastruktura techniczna
Według uzgodnień z inwestorem pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową.