Podatki od nieruchomości na terenie Gminy Zawadzkie są jednymi z najniższych w województwie opolskim, a wynoszą odpowiednio:

  • od nieruchomości gruntowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,94 zł / m2,
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,50 zł / m2

Na terenie gminy obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zawadzkie do 200 000 EUR.

Pomoc publiczna, udzielana inwestorom, sprecyzowana w przepisach polskiego prawa polega na zapewnieniu im odpowiednich warunków do prowadzenia działalności oraz, przede wszystkim, na zwolnieniu z podatku dochodowego (zwolnienie z podatku osób fizycznych i prawnych od dochodu osiągniętego na podstawie działalności w strefie).

Zwolnienia i ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych na terenie województwa opolskiego: