Gmina Zawadzkie współpracuje z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, które jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Opolskiego.

Celem powstania w 2007 roku nowej jednostki było połączenie w jednym ośrodku wszystkich dotychczasowych rozproszonych działań w regionie, inspirujących i wspierających zmiany strukturalne w dziedzinie gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych.

W ramach OCRG działa Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), mające bogatą bazę danych o ofertach inwestycyjnych w regionie, pomagające wszystkim firmom i osobom, które chciałyby w województwie opolskim zainwestować. COIE było i jest od samego początku powstania OCRG głównym partnerem w rozmowach z większością inwestorów, którzy już ulokowali swe inwestycje na terenie województwa opolskiego lub zamierzają to uczynić. Od lipca 2010 r. ofertę COIE poszerzono o usługi na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem swojej działalności za granicą, promując ideę rozwoju eksportu.

OCRG jest również Instytucją Zarządzającą procesem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) dla województwa opolskiego, co również jest zadaniem samorządu województwa. Realizując zadania samorządu województwa przypisane ustawą, Centrum aktywnie włącza się do promocji i działań aktywizujących innowacyjne metody wspierania przedsiębiorczości, a w szczególności pobudzające powstanie parków naukowych, technologicznych, przemysłowych, inkubatorów, klastrów, lokalnych biur rozwoju gospodarczego, centrów przedsiębiorczości i innowacyjności.

Szczególnie ważne dla kierownictwa OCRG są inicjatywy Działu Przedsiębiorczości oraz Działu Innowacji w zakresie budowania regionalnej sieci informacji gospodarczej dla biznesu oraz propagowanie idei klastrowej. OCRG prowadzi również ciągłe i intensywne szkolenia specjalistyczne wszystkich swoich pracowników, co ma na celu nie tylko podnoszenie  poziom fachowości, ale także doprowadzenie do pełnej profesjonalizacji działalności firmy.   

Wśród wielu przykładów owocnej współpracy COIE z inwestorami powstały zakłady:

 • Adient
 • Aquila
 • Bito
 • Broekelmann
 • Donaldson
 • Foosung
 • FPS
 • Goodmils
 • GSS
 • Haba-Beton
 • Heerema
 • Hengst
 • Henniges
 • Hongbo
 • IAC
 • IFA
 • Metsa Tissue
 • Mitsui Hight Tech
 • MM Systemy
 • Mondelez Polska
 • Monosol
 • Mubea
 • Pastafood
 • Piomar
 • Polaris
 • Schattdecor
 • Skamol
 • UFI Filters
 • Umicore
 • Zotefoam

źródło OCRG