Gmina Zawadzkie współpracuje z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, dzięki której inwestor może skorzystać z pomocy publicznej w postaci ulgi podatkowej. Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Katowicka SSE obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim, w tym tereny inwestycyjne w Zawadzkiem. Oznacza to, że na całym tym obszarze KSSE może wydawać decyzje o wsparciu. Obecnie działa w niej ponad 390 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 36 mld złotych i stworzyły 80.000 miejsc pracy.

ksselokalizacja

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015 – 2017 oraz w 2019 roku przez FDI Business Financial Times. Ponadto w tym samym rankingu została wyróżniona jako druga najlepsza strefa na Świecie.

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i konsekwencja inwestorów, którzy realizują w naszej strefie kolejne, warte już  36 mld złotych projekty inwestycyjne. Zatrudniając 80 tysięcy pracowników wydatnie przyczyniają się do rozwoju naszego regionu.

KSSE jest atrakcyjna dla nowych oraz obecnych inwestorów z kilku powodów:

 • dobrze skomunikowana sieć dróg,
 • uzbrojone tereny inwestycyjne,
 • odpowiednie otoczenie gospodarcze,
 • przyjazne nastawienie oraz wsparcie pracowników KSSE i Gmin na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
 • realizuje programy edukacyjne dostosowujące program kształcenia do wymogów rynku pracy,
 • prężnie działający klaster motoryzacyjny,
 • długa i bogata tradycja przemysłowa regionu

Działania wspierające:

 • Członkostwo w klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (spotkania w ramach grup tematycznych, matchmaking, barometry)
 • Dedykowanie projekty w zakresie edukacji i centrów kompetencji
 • Możliwość uczestnictwa w programie kształcenia dualnego i zawodowego
 • Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

 •  aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy;
 • obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych;
 • prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE;
 • „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora);
 • wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych;
 • działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie;
 • doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w Podstrefie tyskiej;
 • usługi w zakresie medycyny pracy.

Inwestycje wg branży

inwestycje wg narodowości

KSSE posiada w swej ofercie działki o łącznej powierzchni 2 749,3570 ha w 48 gminach, z czego 900 ha jest wciąż dostępne dla inwestorów.

Przykładowe inwestycje w KSSE:

• Opel Manufacturing Poland
• FCA Poland
• NGK Ceramics Polska
• Brembo Poland
• Isuzu Motors Polska
• Guardian Częstochowa
• ZF TRW Poland
• Electrolux
• Roca
• Streria

źródło KSSE