Zawadzkie jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i przedsiębiorców. Posiadamy około 100 hektarów terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową, usługową i logistyczną. Tereny proponowane przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą są terenami niezabudowanymi, dobrze skomunikowanymi z największymi ośrodkami przemysłowymi na Śląsku, w Polsce i Europie. Istotnym atutem jest dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co pozwala inwestorom na dynamiczny rozwój.

Ważnym argumentem ułatwiającym podejmowanie przez inwestorów decyzji jest funkcjonowanie na terenie gminy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gotowe do zakupu tereny przygotowane są pod zabudowę przemysłową, zaś rozpoczęcie w niej działalności gospodarczej jest ułatwione poprzez wprowadzenie kompleksowej procedury obsługi One Stop Shop, ułatwiającej zrealizowanie inwestycji. Firma może liczyć też na pomoc publiczną m.in. zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu poniesionych kosztów inwestycji, pomoc de minimis czy też dofinansowanie szkoleń pracowników.