Dominującym sektorem gospodarki w Gminie Zawadzkie jest przemysł, który koncentruje się głównie w mieście Zawadzkie. Na terenie gminy znajdują się również liczne zakłady usługowe, w tym: rzemieślnicze, handlowe i gastronomiczne. Rola tych mikroprzedsiębiorstw prowadzonych głównie przez osoby fizyczne działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kreowaniu nowych miejsc pracy jest coraz większa.

Wśród znaczących przedsiębiorstw, które zainwestowały na terenie Gminy Zawadzkie (Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej, BESTCAR Sp. z o.o., EUROTERM Sp. z o.o., GJH-KOŁO H. Janikowski Spółka Komandytowa, Inżbud Spółka z o. o., KAPICA Sp. zo.o. Sp. k., Kuźnia-Zawadzkie Sp. z o. o., Proma Sp. z o.o., Energo-Silesia Sp. z o.o., Track Tec KolTram Sp. z o.o., Unitube Sp. z o.o., Z&R Sp. z o.o., TNS Sp. z o.o., Ubojnia Drobiu Prus) warto wyróżnić Unimot S.A., który znalazł się na liście największych spółek giełdowych w każdym województwie według kapitalizacji 20 maja 2020 roku portalu 300gospodarka.pl.

Unimot jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa oraz energię elektryczną.

źródło: 300gospodarka.pl